Производство

Нашите силни страни са задълбочените познания, богатия ни опит и способността да експериментираме с пянообразуващата линия.

 

Производство

За да се получи пяна, предварително зададените количества от различни сурови и спомагателни материали, особено Polyol и TDI, се изпомпват през отделни тръбопроводни системи в смесителна камера, където всички компоненти се смесват хомогенно чрез бързовъртяща се глава и равномерно се разпределят върху хартиени листове с регулируема ширина.

Постоянно компютърно контролирания процес при изпълнение на рецептите гарантира устойчиво високо качество на пяните. Не само това, по време на процеса на разпенване може да се променят както цветът, така и рецептата. Ширината на конвейера също може да се променя без да се прекъсва процеса на леене на пяна.

След като пяната е напълно "узряла", блокове от полиуретанова пяна се изваждат от склада за съхранение и се отправят за допълнителни обработки. Благодарение на тези гъвкави производствени решения, Eurofoam е в състояние да задоволи нуждите на своите клиенти.